چشم انداز آینده پرورش گوسفند

با توجه به استفاده بی رویه از ذخایر آب زیر زمینی...

ادامه مطلب »

آزمایشگاه + DNA

Spork
در حال بارگذاری مطالب...

ادامه مطلب »

مختصری از تاریخچه پژوهش اصلاح نژاد گوسفند افشاری

Spork
طرح انتقال ژن چند قلوزایی براي اولين بار دركشور در سال 1386 با حمایت وزارت جهاد کشاورزی در دانشگاه زنجان به اجراء در آمد.

ادامه مطلب »