فروش قوچ ژندار

فروش قوچ ژندار

خرید قوچ هایی با توانایی انتقال ژن چندقلوزایی به گوسفندان گله می تواند مسیر سود دهی و پرورش دام سبک در فارم های پرورش گوسفند را در مسیر درستی قرار دهد.
مهندس جدیدی: ۰۹۱۲۸۴۲۷۱۴۷


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.