شناسایی کمی و کیفی

شناسایی کمی و کیفی

شناسایی کمی و کیفی و برآورد مولفه های کو واریانس صفات مهم اقتصادی گوسفند افشاری به منظور ارایه الگوی مناسب اصلاح نژاد…

دانلود pdf


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.