تغذیه گوسفندان

تغذیه گوسفندان

تغذیه گوسفندان

مقدمه :
مراتع و علوفه جزء ارزانترين منابع خوراكي براي تغذيه گوسفندان محسوب مي شوند. در سيستم چرا ذخيره علوفه گونه هايي مانند : مخلوط علوفه شبدر و علوفه غلات مانند : علوفه چاودار ، يولاف و جو به منظور رفع نياز مواد خوراكي در زمستان كاهش مي يابد . در سيستم چراي گياهان فرصت بيشتري براي تغذيه گوسفندان وجود دارد . چراي بيش از حد مي تواند بيشتر احتياجات انرژي و پروتئين ميش ها را فراهم كند و به عنوان تامين كننده انرژي براي توليد ، نگهداري و رشد جايگزين غلات شود.
در بسياري از سيستم هاي مرسوم چرا ، حيوانات در تمام سال در منطقه اي خاص از مراتع نگهداري مي شوند. در چنين سيستم هايي بايد تعادل صحيح بين دام و مرتع حفظ شود.
در فصل زمستان بايد علوفه خشك با كيفيت بالا و كنسانتره مناسب در جيره بندي غذايي ميش ها منظور شود . ميش هاي خشك مي توانند در مرتع به تنهايي نگهداري شده و هنگامي كه با علوفه خشك تغذيه مي شوند ممكن است طي ۴ هفته آخر از بره زايي به مكمل هاي افزودني احتياج پيدا كنند.
اگر ميش ها به منظور حداكثر شير و افزايش سرعت بره زايي پرورش داده مي شوند لازم است در تغذيه آنها علوفه خشك همراه با يك برنامه غذايي مناسب با توجه به وضعيت بهداشتي آنها منظور شود . رابطه مثبتي بين قابليت هضم و خوراك و ميزان مصرف آن نيز افزايش مي يابد . در واقع خوراك هايي كه قابليت هضم بالايي دارند ، منجر به تحريك مصرف در دام مي شوند.
نمك يد دار بايد در طول پرورش به صورت قابل دسترس در اختيار ميش ها قرار گيرد . در سيستم پرورش ميش ها به منظور سهولت و صرفه اقتصادي در امر شيردوشي ، بايد دستگاههاي شيردوشي در سالن هاي شيردوشي وجود داشته باشد.
اهميت تأثير جيره متعادل در تغذيه گوسفند : ميش هايي كه به خوبي رشد كرده و از بره هاي خود تا پايان مرحله از شيرگيري پرستاري مي كنند به يك جيره متعادل براي نگهداري نياز دارند . علوفه به تنهايي نمي تواند تمام مواد مغذي ضروري را براي عملكرد مطلوب تامين نمايد . لذا به منظور افزايش كيفيت در امر توليد ، مواد مغذي ضروري مورد نياز است.
مطالعه اي به منظور تعيين تاثير جيره متعادل بر رشد و كيفيت پشم ميش ها بعد از سن ۳۶۵ روزگي انجام شده است . در اين تحقيق از ۴۶ ميش در مناطق مختلف نژاد گوسفند سرسياه ليتوان در يك مزرعه واقع در ليتوا استفاده شده است . طي اين مطالعه گوسفندان شاهد با يك غذاي استاندارد حاوي افزودني هاي معدني تغذيه شدند و خوراك گوسفندان ساير گروههاي آزمايشي مشابه گروه شاهد بوده است اما در جيره آنها خوراك جو با مقدار مشابه آن بدون پوشينه جايگزين شده است . نتيجه آزمايش نشان داد كه وزن در ۲۴ ساعت به طور معني داري افزايش داشته و تركيب جيره در اين آزمايش بر جعد تار پشم و كيفيت آن بي تاثير ولي وزن زنده ميشها ، جعد تار پشم را تحت تاثير قرار داده است . نتايج حاصل از اين آزمايش نشان مي دهد كه جو بدون پوشينه به دليل بالا بودن ارزش غذايي آن مي تواند به عنوان منبع مناسب پروتئين در جيره غذايي گوسفند و ديگر نشخواركنندگان استفاده شود.


نظرات "تغذیه گوسفندان"

  • اکبرزمانی

    باسلام بنده مشتاق درسرمایه گذاری دراین راه هستم قدمهای اولیه راازکجاشروع کنم

    پاسخ
  • مسلم صباغی

    باسلام من ساکن تهران بودم سفرکردم به یکی ازروستاهای مرکزی_خمین گوسفند بومی منطقه خریداری کردم بعداز۴ماه که قصدفروش داشتم وزن چشمگیری نداشتن کلی ضرردادم امامجدداقصدراه اندازی دامداری دارم اگرامکانش هست برای خریدن گوسفندنژادمنوراهنمایی وکمک کنید باسپاس بیکران

    پاسخ

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.