استفاده از مراتع در پرورش گوسفند در بیشتر مناطق دنیا پروش گوسفند به صورت چرای آزاد یعنی به شکل همان سنت اولیه انسان با استفاده از مراتع طبیعی انجام می پذیرد. انواع چرا ۱٫ چرای گسترده یا آزاد: به دو نوع نوع گسترده نسبی و مطلق تقسیم می گردد که در نوع اول گله در […]

ادامه مطلب »

آشنایی با همه نژادهای گوسفند انواع نژاد های گوسفند ۱٫ نژادهایی با پشم خیلی ظریف ۲٫ نژادهایی با پشم نسبتا ظریف ۳٫ نژادهای پشم دراز ۴٫ نژادهای پشم تلاقی یافته ۵٫ نژادهای پشم قالی ۶٫ نژاد پوستی گوسفندان ایران ۱٫ نژادهایی با پشم خیلی ظریف الف : مرینوس ( merino ) منشا مرینوس کشور اسپانیا […]

ادامه مطلب »

جایگاه و تجهیزات لازم برای پرورش گوسفند پرورش گوسفند در مقایسه با پرورش گاو به تجهیزات و امکانات کمتری احتیاج دارد و در اکثر کشورهای دنیا گوسفندان در بیشتر ایام سال به صورت آزاد پرورش می یابند و در فصل زمستان و ایام نا مساعد هوا در محیط های بسته به سر می برند. گوسفند […]

ادامه مطلب »

پرورش گوسفند در ایران در کتاب برهان قاطع آمده است که واژه گوسفند دراوستا به شکل گوسپنتا و در زبان پهلوی به صورت گوسپند به کار رفته و این واژه دوبخشی از دو واژه «گو» به معنی جانور اهلی سودمند و «سپند» یا اسپنتا به معنای مقدس و به طور کلی به معنای جانور اهلی […]

ادامه مطلب »

بیماری هایی که در گوسفندان از اهمیت بیشتری برخوردار است. آبسه ی پا:آبسه ی پا یا نتیجه ی دانه های علوفه است و یا آبسه ی عفونی است. در صورت اول باید با پنس و با احتیاط دانه های علوفه را برداشت و محل زخم را ضد عفونی کرد . در حالت دوم باید پس […]

ادامه مطلب »

خوراکهای مکمل برای گوسفند درغرب استراليا بيشتر پروش دهندگان گوسفند مكمل هاي غذايي را زماني مورد استفاده قرارميدهند كه خوراكهاي مزرعه بيشتر شامل كاه غلات با كيفيت پايين و علوفه ي خشك باشد , در حاليكه اين خوراكها نميتوانند نيازهاي غذايي بره ها يا ميشهاي مرحله آخر آبستني يا در شير دهي را تامين كنند […]

ادامه مطلب »

شناخت پرورش گوسفند و اهمیت آن بدون شک کوچکی جثه، قابلیت رام شدن و بهره دهی زیاد از نقطه نظر تولید گوشت، شیر و پشم وسایر فرآورده های آن باعث شده است که نظر انسان به این حیوان جلب گردد. در ایران علوفه مراتع متغییر است و گوسفندان همانند شتر مواد لازم را در بدن […]

ادامه مطلب »

Hello, World! This is my first WordPress publication…

ادامه مطلب »

Football: Valuable Etiquette tips for the game Football fans all over the world have mostly same tradition of the game watching, it includes much fun with lots of beer, food, talks. So, what about you? Maybe you prefer to stay at home watching the match, making predictions with Flashlivescore? Or if you go somewhere, what […]

ادامه مطلب »