تکنولوژی های جدید تولید مثلی….. دانلود pdf      

ادامه مطلب »

برآورد ضرایب اقتصادی صفات مهم تولیدی و تولید مثل گوسفند افشاری در شرایط پرورش روستایی… دانلود pdf

ادامه مطلب »

شناسایی کمی و کیفی و برآورد مولفه های کو واریانس صفات مهم اقتصادی گوسفند افشاری به منظور ارایه الگوی مناسب اصلاح نژاد… دانلود pdf

ادامه مطلب »

سن شروع پروار در گوسفند افشاری و اثر وزن و سن از شیرگیری بر عملکرد پرواری بره های نر افشاری… دانلود pdf

ادامه مطلب »

توصیه های اسکور وضعیت بدنی برای گوسفند در مراحل مختلف زندگی… دانلود pdf

ادامه مطلب »

توان پرواربندی بره های نر افشاری در سنین مختلف … دانلود pdf

ادامه مطلب »

باسمه تعالی مقدمه : برای صنعتی کردن گوسفندداری داشتی الزام تامین یکسری شرایط مدیریتی اجتناب ناپذیر می باشد تا این صنعت از نظر اقتصادی توجیهات کافی را داشته باشد. و بتواند پایدار بماند که در زیر سعی گردیده تا نکات فنی لازم در بخش های مدیریت تولید مثل، مدیریت تغذیه و مدیریت بهداشت و درمان […]

ادامه مطلب »

معرفی گوسفند نژاد افشاري گردآورنده : رحمان رستم خاني باسمه تعالی مقدمه : عمليات تجسسي باستان شناسان نشان مي دهد كه گوسفند يكي از گونه حيواناتي مي باشد كه از طرف بشر شايد ۱۱۰۰۰ الي ۱۲۰۰۰ سال پيش اهلي شده است . از آن روز به بعد بشر گوسفند را در واريته هاي وسيعي از […]

ادامه مطلب »

چكيده: گوسفند افشاري كه يكي از منابع مهم ژنتيكي در بخش گوسفندان كشور بوده و صفات و خصوصيات توليدي بالقوه با ارزشي را دارا مي باشد , تاكنون مورد بررسي دقيق كارشناسي قرار نگرفته است . و لذا كمتر منبعي را در بين ادبيات پرورش گوسفند ميتوان پيدا كرد كه خصوصيات فنوتيپي اين نژاد را […]

ادامه مطلب »