شناسایی کمی و کیفی

شناسایی کمی و کیفی

شناسایی کمی و کیفی و برآورد مولفه های کو واریانس صفات مهم اقتصادی گوسفند افشاری به منظور ارایه الگوی مناسب اصلاح نژاد…

دانلود pdf


Download PDF
Facebookاشتراک گذاری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.